A digitális munkarend szabályozása a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban 2020. április 15. szerda
 

A digitális munkarend szabályozása a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban A digitális munkarend szabályozása a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban


1. Az oktató-nevelő munka folyamata

a) Tananyagok megosztása, dokumentálása

 • KRÉTA rendszer:

A naplózás továbbra is szükséges, az óra témájának beírásánál feltüntetve a távoktatás tényét. A tanóra adatainál a „Házi feladat” felületen röviden megjelenítve (pl.link formájában), hogy hol találják a tanulók a feladatokat. A dokumentálást  legalább heti rendszerességgel kell elvégezni (a hét utolsó munkanapján, általában pénteken, történjen meg). A KRÉTA rendszerben a tanórák rögzítésének munkajogi aspektusa is van, tekintettel arra a tényre, hogy a pedagógus munkakörben dolgozók esetében, ez az adminisztrációs felület az illetményük kifizetésének az alapja (munkaidő nyilvántartás is egyben).

 • A tanítás egységes platformja intézményünkben a Google Classroom, ahol a tananyagok megosztása történik. A korábban kialakított gyakorlat esetében egyéb digitális felületek is használhatóak, azzal, hogy az egységes felületen megjelenítésre kerül link formájában.
 • A tananyagok megosztása tekintetében, új anyag feldolgozásánál, nem elegendő a tankönyv vonatkozó részének megjelölése. Videók, ppt-k, hanganyagok, egyéb segédanyagok közzététele szükséges.
 • Tananyag megosztása, illetve publikálása azokon a napokon lehetséges, amikor az osztálynak/csoportnak órarendi órája van 7.30 - 17 óra között. Hétvégén és tanítási szünetben nem engedélyezett az előbbi tevékenység.

 

b) Élő konferenciaalkalmazással tartott órák

 • 48 órával korábban a tanulók tudomására kell hozni az időpontját, illetve amennyiben valamennyi órarendi óra ebben a formában kerül megtartásra, a diákokkal hosszú távra egyeztetni szükséges.
 • Kizárólag órarendi óra időpontjában és időtartamában lehetséges, annak érdekében, hogy ne zavarjuk a többi pedagógus feladatellátását.

 

c) Tananyag racionalizálása

 • A munkaközösség-vezetők kompetenciája. Célja a diákok arányos terhelése, a napirendjük megfelelő kialakítása, a családok életének optimális támogatása.

 

d) Értékelés, számonkérés

 • Javasolt digitális platformok: Redmenta, Google Classroom felület. Az objektív értékelés érdekében a feladatok, tesztek megoldására rendelkezésre álló időkeretet körültekintően kell megadni. Célszerű a feladatok és a válaszok véletlenszerű sorrendbe állítása.
 • Szóbeli számonkérés is lehetséges, javasolt a Zoom, Skype élő konferenciaalkalmazás használata.
 • A házi feladatot is lehet osztályzattal értékelni. Amennyiben a diák felszólításra sem küldi, és nem technikai akadály állt elő elégtelen osztályzatot is lehet adni kellő körültekintéssel.
 • A feladatok teljesítésére elegendő időt kell biztosítani, kérjük az egy hetes határidő betartását, tekintettel az egyes családok leterheltségére a jelenlegi helyzetben. Ettől eltérni kizárólag élő videós óra esetén lehetséges.
 • Ebben a félévben a diákok év végi értékeléséhez legalább 3 osztályzatra van szükség. A kisebb óraszámú (1-2 órás) tantárgyak esetében elegendő a 2 osztályzat. Amennyiben bukás veszélye áll fenn, több osztályzat (mindkét esetben +1 osztályzat minimálisan)  javasolt, és a szaktanár tájékoztatja a vezetőséget a kialakult helyzet okairól.
 • A fenti tevékenységeket megbízható oldalakon hajtsuk végre, vigyázzunk az internetbiztonságra!

 

3. Tanulói „hiányzások”

 • Amennyiben a tanuló egész héten nem vesz részt a munkában, nem küldi a feladatokat, hiányzik a live órákról, a szaktanár haladéktalanul tájékoztatja az érintett osztályfőnököt (pénteken 17 óráig), aki megkísérli felvenni a kapcsolatot a diákkal, majd a szülővel. Amennyiben ez a próbálkozása nem sikerült, vagy eredménytelen volt (a diák továbbra is passzív marad), az osztályfőnök haladéktalanul tájékoztatja a vezetőséget.

 

4. Kapcsolattartás, kommunikáció

a, Belső kapcsolattartás, kommunikációs rend:

 • Munkaközösség-vezetői értekezlet hétfőn 15 órakor (Zoom szoftver alkalmazásával), jegyzőkönyv megküldése az elhangzott információkról valamennyi kollégának.
 • Vezetőségi értekezlet csütörtökön 11 órakor szintén online formában.
 • Azintézményi szintű hivatalos tájékoztatás továbbra is elektronikus levelezéssel valósul meg.
 • A munkaközösség-vezetők fokozottan tartják a kapcsolatot a szakterületükön dolgozó kollégákkal, és a felmerülő kérdéseket, javaslatokat, problémákat folyamatosan továbbítják a vezetőségnek.

 

 • Vezetői ügyelet az iskolában hétfőtől csütörtökig 8.00-17.00 között, pénteken 8.00-14.00 óra között az alábbi beosztásban:

 

Hétfő: Ábrahám Karolina

Kedd: Tóth Roland 13 óráig, Ábrahám Karolina

Szerda: Tóth Roland

Csütörtök: Faragó Klára

Péntek: J. Fekete Melinda

 

b, Kapcsolattartás a szülőkkel:

 • Az osztályfőnökök feladata, a korábban kialakított információs csatornákon keresztül. Koordinálja, segíti a folyamatot az osztályfőnöki munkaközösség-vezető, és a vezetőség.                                                                                                     
 • Az intézményvezető a Szülői Szervezet vezetőjén keresztül tart kapcsolatot a szülői közösséggel. Indokolt esetben intézményvezetői levél publikálásával tájékoztatja a szülőket (KRÉTA rendszer, iskolai honlap, e-mail).

 

c, Kapcsolattartás a diákokkal

 

 • Osztályfőnökök, szaktanárok napi rendszerességgel, indokolt esetben jelzéssel élnek a vezetőségnek.

 

5. Vezetői ellenőrzés

 

 • A munkaközösség-vezetők és az osztályfőnökök bevonásával az alábbi területekre terjed ki:

 

 • A tananyag racionalizálása, a diákok arányos terhelése
 • A 12. évfolyamosok érettségire való felkészítése
 • A digitális platformok alkalmazása (Google Classroom)
 • Az élő konferenciaalkalmazással megtartott órák előkészítése (48 órával korábbi tájékoztatás)
 • A számonkérések: határidők betartása, osztályzatok száma
 • Tanórák dokumentálása a KRÉTA rendszerben

 

Az ellenőrzés a tanulói és szülői visszajelzésekre is kiterjed.

 

Szeged, 2020. 04. 03.

 

                                                                          Faragó Klára

                                                                       intézményvezető